Мөнхжаргал : өгүүлбэр зүйн семинарын аргачлал

өгүүлбэр зүйн семинарын аргачлал

Монгол хэлний өгүүлбэр зүй хичээлийн семинарын сэдэв ,

ашиглах номын жагсаалт

Сэдэв 1. Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн үндсэн асуудал нэгжүүд түүний түүний тогтолцоо

Ашиглах материал:

- Ц. Өнөрбаян ,, ОЦМХ-ний үгзүй,, 1994,1998,2005 он УБ

- ОЦМХ-ний үгзүйн байгуулалт УБ1986 он

- Б. Пүрэв – Очир ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүй УБ 2001 он 1-р боть

Сэдэв 2. Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн холбох арга, хэрэглүүр, хэлбэр

Ашиглах материал:

- Ц. Өнөрбаян ,, ОЦМХ-ний үгзүй,, 1994,1998,2005 он УБ

- ОЦМХ-ний үгзүйн байгуулалт УБ1986 он

- Б. Пүрэв – Очир ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүй УБ 2001 он 1-р боть

- М. Базаррагчаа Монгол хэлний өгүүлбэр УБ1985 он

- Орчин цагийн монгол хэл шинжлэл УБ2004 он

- ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүй УБ1989 он

Сэдэв 3. Хэлбэржсэн үг задлах дадлага ажил

Ашиглах материал:

- Орчин цагийн монгол хэл УБ 2004 он

- Б. Дэмчигдорж Хэлзүйн задлан ялгалын тухай Багш сэтгүүл -4 1955 он

- П. Баянсан Хэлзүйн утга хэлбэр категори УБДС-ийн ЭШЗА-ын бичиг №1 1981 он

- Д. Бадамдорж Монгол хэлний утга судлал УБ 2001 он

Сэдэв 4. Холбоо үгийн ангилал илрэх хэлбэр бүтэх арга

Ашиглах материал:

- Л. Дамдинжав ОЦМХ-ний холбоо үг УБ1979 он

- Д. Бадамдорж Монгол хэлний утга судлалын үндэс УБ 1996 он

- Б. Ринчен Монгол бичгийн хэлний зүй дөтгөөр дэвтэр 1967 он

- Б. Пүрэв – Очир ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүй УБ 2001 он 1-р боть

Сэдэв 5. Өгүүлбэр, энгийн өгүүлбэр, өгүүлбэрийн гишүүн

Ашиглах материал:

- ОЦМХ-ний өгүүлбэр зүй УБ1991 он

- Ш.Лувсанвандан Монгол хэлний өгүүлбэрийн дэд гишүүдийн тухай асуудалд

- Б. Пүрэв – Очир ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүй 1,2-р дэвтэр УБ 2001 он

- М. Базаррагчаа Монгол хэлний өгүүлбэр 1984 он

Сэдэв 6. Өгүүлбэрийн гол гишүүний учир сэдэвтэй холбоотой дадлага ажил

Ашиглах материал :

- Б. Пүрэв – Очир ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүйн холбох тогтолцоо УБ1988 он

- Б.Пүрэв – Очир Монгол хэлний өгүүлбэрзүй дэд дэвтэр УБ1998 он

- Б.Пүрэв – Очир З, Гулираанз Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн онол практикийн зарим асуудал УБ 1991 он

Сэдэв 7. Өгүүлбэрийн дэд гишүүд тодотгол гишүүний утга үүрэг хэрэглээ дадлага ажил

Ашиглах материал :

- Б. Пүрэв – Очир ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүй УБ 2001 он 1-р боть

- Жанчивдорж Өгүүлбэрзүйн задлал хийх арга СХ сэтгүүл №2 1968 он

- Б. Пүрэв – Очир ОЦМХ-ний дадлагын өгүүлбэрзүй УБ 2001 он

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

- Б. Пүрэв – Очир Ю. Мөнх – Амгалан ,, Монгол хэлний өгүүлбэр эхийн онол практикийн асуудлууд,, УБ 1995 он

- М. Базаррагчаа Монгол хэлний өгүүлбэр 1984 он

- Орчин цагийн монгол хэл УБ 2004 он

Сэдэв 8. Байц тусагдахуун гишүүн Дадлага ажил

Ашиглах материал :

- Ц. Өнөрбаян Б.Пүрэв – Очир Хэлзүйн задлал хийцгээе хэлний бодлого бодоцгооё УБ1997 он

- Б. Пүрэв – Очир ОЦМХ-ний дадлагын өгүүлбэрзүй УБ 2001 он

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

- М.Базаррагчаа Сурах бичиг 8- анги

Сэдэв 9. Өгүүлбэрийн зэрэгцсэн гишүүний тухай сэдвийн дадлага ажил

Ашиглах материал :

- Б. Пүрэв- Очир ,, Өгүүлбэрзүйн дэлгэрэнгүй задлал СХ сэтгүүл УБ 1989 он

- Лх. Дамдинжав Өгүүлбэрзүйн задлал хийхэд анхаарах зарим зүйл

- Ц. Өнөрбаян Б.Пүрэв – Очир Хэлзүйн задлал хийцгээе хэлний бодлого бодоцгооё УБ1997 он

- Б. Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 100 дасгал

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

Сэдэв 10. Өгүүлбэрийн мэдээллийн гишүүд Дадлага ажил

Ашиглах материал

- Б. Пүрэв- Очир ,, Өгүүлбэрзүйн дэлгэрэнгүй задлал СХ сэтгүүл УБ 1989 он

- Лх. Дамдинжав Өгүүлбэрзүйн задлал хийхэд анхаарах зарим зүйл

- Ц. Өнөрбаян Б.Пүрэв – Очир Хэлзүйн задлал хийцгээе хэлний бодлого бодоцгооё

- Б. Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 100 дасгал

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

Сэдэв 11. Өгүүлбэр гэж юу вэ? Өгүүлбэрийн мөн чанар

Ашиглах материал

- Б. Пүрэв- Очир ,, Өгүүлбэрзүйн дэлгэрэнгүй задлал СХ сэтгүүл УБ 1989 он

- Лх. Дамдинжав Өгүүлбэрзүйн задлал хийхэд анхаарах зарим зүйл

- Ц. Өнөрбаян Б.Пүрэв – Очир Хэлзүйн задлал хийцгээе хэлний бодлого бодоцгооё

- Б. Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 100 дасгал

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

Сэдэв 12. Бүтэц ба бүтэц бус өгүүлбэр

Ашиглах материал

- Б. Пүрэв- Очир ,, Өгүүлбэрзүйн дэлгэрэнгүй задлал СХ сэтгүүл УБ 1989 он

- Лх. Дамдинжав Өгүүлбэрзүйн задлал хийхэд анхаарах зарим зүйл

- Ц. Өнөрбаян Б.Пүрэв – Очир Хэлзүйн задлал хийцгээе хэлний бодлого бодоцгооё

- Б. Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 100 дасгал

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

- М.Базаррагчаа Сурах бичиг 8- анги

Сэдэв 13. НӨ түүний ангилал

Ашиглах материал

- Б. Пүрэв- Очир ,, Өгүүлбэрзүйн дэлгэрэнгүй задлал СХ сэтгүүл УБ 1989 он

- Лх. Дамдинжав Өгүүлбэрзүйн задлал хийхэд анхаарах зарим зүйл

- Ц. Өнөрбаян Б.Пүрэв – Очир Хэлзүйн задлал хийцгээе хэлний бодлого бодоцгооё

- Б. Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 100 дасгал

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

- М.Базаррагчаа Сурах бичиг 8- анги

- Б. Рагчаа Өгүүлбэрзүйн задлан ялгал хийлгэхэд анхаарах зарим зүйл СХ сэт УБ1969 он № 6

- М. Базаррагчаа МХУЗ элсэгчдэд зориулсан лавлах УБ 1995 он

Сэдэв14. ЗНӨ ХаЗНӨ

Ашиглах материал

- Б. Пүрэв- Очир ,, Өгүүлбэрзүйн дэлгэрэнгүй задлал СХ сэтгүүл УБ 1989 он

- Лх. Дамдинжав Өгүүлбэрзүйн задлал хийхэд анхаарах зарим зүйл

- Ц. Өнөрбаян Б.Пүрэв – Очир Хэлзүйн задлал хийцгээе хэлний бодлого бодоцгооё

- Б. Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 100 дасгал

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

- М.Базаррагчаа Сурах бичиг 8- анги

Сэдэв 15. УНӨ

Ашиглах материал

- Б. Пүрэв- Очир ,, Өгүүлбэрзүйн дэлгэрэнгүй задлал СХ сэтгүүл УБ 1989 он

- Лх. Дамдинжав Өгүүлбэрзүйн задлал хийхэд анхаарах зарим зүйл

- Ц. Өнөрбаян Б.Пүрэв – Очир Хэлзүйн задлал хийцгээе хэлний бодлого бодоцгооё

- Б. Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 100 дасгал

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

- М.Базаррагчаа Сурах бичиг 8- анги

Сэдэв 16. Олон гишүүн өгүүлбэртэй УНӨ

Ашиглах материал

- Б. Пүрэв- Очир ,, Өгүүлбэрзүйн дэлгэрэнгүй задлал СХ сэтгүүл УБ 1989 он

- Лх. Дамдинжав Өгүүлбэрзүйн задлал хийхэд анхаарах зарим зүйл

- Ц. Өнөрбаян Б.Пүрэв – Очир Хэлзүйн задлал хийцгээе хэлний бодлого бодоцгооё

- Б. Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 100 дасгал

- Б.Пүрэв – Очир Өгүүлбэрзүйн 99 дасгал УБ 1996 он

- М.Базаррагчаа Сурах бичиг 8-р анги

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)